Stycznia 28 2023 10:25:05
Dołącz do nas na Facebooku!

KRAWIECTWO

W&TEAM EU

Ostatnie Obrazy
PARTNERZY
LINKI

O Nas

Spółdzielnia socjalna została pomyślana jako podmiot ekonomii społecznej, czyli jako instytucja, która prowadzi działalność łączącą cele gospodarcze i społeczne.

W myśl ustawy o spółdzielniach socjalnych istnieją podstawy prawne do prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa ,przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, wykluczeniem zawodowym, którym szczególnie trudno byłoby rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie.

Członkowie spółdzielni tworzą przy pomocy tej instytucji - przedsiębiorstwa miejsca pracy, zapewniając dochód sobie i swoim rodzinom, a poprzez swoje działania zmieniają siebie i środowisko, w którym żyją - tworzą więc coś, co staje się ich wspólnym dobrem, za co są odpowiedzialni, od czego zależy przyszłość każdego z nich.

Zdobywają i poszerzają umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

O szczególnym charakterze spółdzielni socjalnej decyduje osobista praca członków, jako podstawowa działalność spółdzielni oraz w myśl ustawy - odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego lub w zespole - świadczenia pracy na rynku pracy.

Spółdzielnia socjalna może produkować, handlować lub świadczyć usługi.

Członkowie spółdzielni mają obowiązek pozostawania ze sobą w stosunku pracy poprzez podpisanie spółdzielczej umowy o pracę na podstawie kodeksu pracy.

Wszyscy członkowie muszą współdziałać na podstawie wspólnych przepisów - ujętych w zapisie statutowym.

Wystarczyła więc drużynowa determinacja 5 osób i ogromne wsparcie Fundacji „GAUDETE” w Katowicach ,aby 28 stycznia 2011 roku na Walnym Zebraniu Założycielskim w Bytomiu powołano do istnienia Spółdzielnię Socjalną „W & TEAM „ Założycielki i członkinie Spółdzielni zostały objęte projektem „Katowickie Centrum Ekonomii Społecznej nr POKL.07.02.02-24-042/08 prowadzonym przez Fundację,która udzieliła niezbędnych informacji pomocnych w zorganizowaniu spółdzielni socjalnej.

Ponadto w KCES miało miejsce szereg szkoleń z zakresu prawa spółdzielczego ,prawa pracy ,ekonomii w których to szkoleniach panie wzięły udział .

W międzyczasie prowadzone były rozmowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu na temat wsparcia spółdzielców odpowiednią dotacją. Środki finansowe są z mocy ustawy zagwarantowane ,lecz warunkiem ich uzyskania było przedstawienie rzetelnego biznes planu i harmonogramu wydatkowania.

Tutaj ogromną pomocą służyły panie z Działu Doradztwa Kariery i Informacji Zawodowej.

Rozmowy prowadzone też były w Urzędzie Miasta celem zagwarantowania pomieszczenia dla spółdzielni.

Korzystne warunki czynszowe uzyskano w drodze bez przetargowych negocjacji z ZBM. W dniu 20.kwietnia 2011 r. Spółdzielnia Socjalna „W & TEAM „ została zarejestrowana w KRS. O drodze „pod górkę” w urzędach lepiej nie wspominać ,trwała ,trwała .......... 01.czerwca.2011 roku odebrano klucze do lokalu ,który własnymi siłami wyremontowano i zaadaptowano tak aby stworzyć wymarzone miejsce wspólnej pracy : 41-902 BYTOM ul. Jagiellońska 6/20.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ „W & TEAM”

 

 

 

 

 

PREZES Bożena Wojtyła CZŁONEK ZARZĄDU - Mariola Popiak